top of page

Self-Employed (Kendi Mesleklerini Yapanlar) Programı ile Kanada Oturum İzni

Güncelleme tarihi: 5 Şub


kanadada kendi işini yapan bir iş kadını


Kanada, kültürel ve sportif faaliyetlere katkıda bulunabilecek ve ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlayabilecek yetenekli kişileri nüfusuna katmak isteyen bir ülke. Bu nedenle, Kanada'ya ‘self-employed’ olarak göç etmek isteyenler için özel bir program sunuyor: Self-Employed Persons Program.


Bu program sayesinde, kültürel veya sportif alanda dünya çapında deneyime sahip olan veya bu alanlarda ‘self-employed’ olarak çalışan kişiler, Kanada'ya kalıcı oturum hakkı kazanabiliyorlar. Bu yazıda, ‘self-employed’ olarak Kanada'ya nasıl göç edebileceğinizi, başvuru sürecini, kriterleri ve puanlama sistemini anlatacağız.


Kendi mesleğini yapanlar yani ‘self-employed’ programı ile Kanada’da oturum izni alma durumu son zamanlarda popüler programların arasında yer almaktadır. Kendi işini yürüten bireylere yönelik olan bu program ile Kanada kendi ülkesine nitelikli girişimcileri alarak çalışma ve yerleşme izni fırsatı da sunmaktadır.


Spor, kültür ya da tarımsal alanlarda girişimcileri kapsayan bu programda belirli kriterler de mevcuttur ve Kanada oturum izni alınabildiği için bu kriterler kapsayıcı unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır. ‘Self-Employed’ Kişiler Programında başvuru sahiplerini uluslararası alanda tecrübeli ya da tanınmış kişiler olmalıdır ve bu tecrübeler de kanıtlanabilir durumda olmalıdır.


Kanada’da bu program ile oturum izni almak isteyen bireyler, Kanada’ya ekonomik anlamda katkı sağlayabileceğini de kanıtlamış olmalıdır. Genellikle bu program için adayların topluma ve ekonomiye katkısının yanı sıra adaylarda dil yeterliliği de ön plandadır.


Başvuru sürecinin uzun ve detaylı olarak incelendiği bu programda danışmanlar ile hareket etmek oturum izni almak isteyen kişiler için tavsiye edilen bir seçenektir.Self-Employed Kişiler Kimler?

Kanada’da kendi işinin patronu olarak çalışan 2.9 milyon kişi bulunmaktadır. Bu sayı 1976 yılındaki 1.2 milyondan artmıştır. Kendi işinin patronu olanlar toplam istihdamın %15’ini oluşturuyor.


Kendi işinin patronu olanların en yüksek oranı British Columbia’da bulunuyor. Kendi işinin patronu olanların %33’ü bağımsızlık, özgürlük ve kendi patronları olma durumunu neden olarak gösteriyor. İşin doğası ise kendilerini kendi işlerinin patronu olarak çalışmaya iten ikinci en yaygın neden.


Tüm yaş gruplarındaki kendi işinin patronu olanlar için bağımsızlık ve özgürlük önemlidir, özellikle 55 yaş ve üstü olanlar için. Kendi işinin patronu olan kadınların sayısı erkeklerden daha fazla ve iş-aile dengesi ve esnek saatlerin kendi işinin patronu olma nedenleri arasında olduğunu belirtiyorlar.


Kanada’da kendi işinin patronu olarak kalıcı oturum almak isteyenler, Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanlığı tarafından sunulan Kanada Kendi İşinin Patronu Olma Programı’na başvurabilirler. Bu program, Kanada ekonomisine katkıda bulunabilecek, işletme sahibi olmak isteyen kişilere yöneliktir.


Başvuru süreci, iş planı hazırlama, dil yeterliliği testi, eğitim ve iş tecrübesi gibi kriterleri karşılamayı gerektirir. Başvuru süreci oldukça detaylıdır ve birçok aşamadan oluşur. Başvuru sahipleri, başvuru sürecinde birçok belge ve form doldurmak zorundadır. Başvuru süreci yaklaşık 12-18 ay sürmektedir.


‘Self-employed’ olarak Kanada'ya göç etmek isteyen kişilerin kendi ülkelerinde de kendi işlerinin sahibi olmaları ve hayatlarını bu işten kazanıyor olmaları gerekiyor. Bu programın kapsadığı meslek grupları “kültürel ve sportif aktiviteler” olarak tanımlanıyor.


Kültürel aktiviteler arasında yazarlık, editörlük, gazetecilik, kütüphanecilik, arşivcilik, konservatörlük, küratörlük, çevirmenlik, sanat yönetmenliği, grafik tasarımı, fotoğrafçılık, film yapımı, müzik yapımı, dansçılık, oyunculuk, komedyenlik, şarkıcılık gibi meslekler bulunuyor. Sportif aktiviteler arasında ise sporcu, antrenör, hakem, spor yöneticisi, spor organizatörü gibi meslekler yer alıyor.

 

‘Self Employed’ kişiler genel olarak bağımsız olarak çalışan yani kendi işlerini yapan kişileri ifade eden bir terim olarak görülmektedir. Beceri, yetenek ya da iş fikirleri üzerinden bir gelir elde eden ve bir işverene bağlı olmayan kişiler ‘self-employed’ kişiler kapsamına girmektedir.

 

Bu anlamda da Kanada ‘self employed’ göçmenlik programları bu kişileri kapsamaktadır. Sanatçı, yazar, danışman, tasarımcı, girişimci ve bunun gibi pek çok farklı alanlarda çalışan kişiler ‘self-employed’ olarak kabul edilen kişiler olarak görülebilmektedir. ‘Self-employed’, kendi işini yapan veya kendi adına çalışan kişi anlamına gelir. ‘Self-employed’ kişiler, bir işverene bağlı olmadan kendi gelirlerini sağlarlar. ‘Self-employed’ kişiler, vergi, sigorta ve emeklilik gibi yükümlülüklerini kendileri yerine getirmek zorundadırlar.


Basit bir mesleki uzmanlık gerektiren ya da kişisel yeteneklere dayanan işleri ve bu işleri yapanları kapsayan ‘self-emloyed’ kavramı da bu anlamda önemlidir.  Bağımsız çalışmanın avantajlarından yararlanan ‘self-employed’ kişiler için çalışma saatleri, müşteri ilişkileri, pazarlama ve fiyatlandırma gibi durumlarda özgürlük kapsamında birçok avantaj yer alabilmektedir.


Bununla birlikte ‘self-employed’ kişileri birçok insanı da kendi işlerini kurmaya teşvik ederken; pek çok ülkede bu kişilere yönelik özel oturum izni alma programları da mevcuttur. Özellikle gelirin istikrarsız olması , kendi sigorta düzenlemelerini yapma sorumluluğu gibi durumlar ‘self-employed’un dezavantajıdır.


‘Self employed’ kavramı hakkında daha fazla bilgi almak için randevu alabilirsiniz.

Kanada gibi bazı ülkeler self-employed kişilere vergi avantajları, destekler ya da çeşitli farklı imkanlar da sunabilmektedir. Kanada, self-employed programı kapsamında kişilere oturum ve çalışma izni gibi imkanlar da sunmaktadır. Bağımsız çalışma ve bir anlamda da özgür çalışma olarak görülen self-employed işini iyi yönetme durumunu da içerebilmektedir.self employed bir kadın, kanadada göçmen

Kanada Göçmenliği İçin Self-Employed Kişiler Programında Hangi Meslekler Bulunur?

Kanada’nın göçmenlik programlarında özellikle self-employed programı kapsamında çalışma ve oturum izni vermesi pek çok girişimcinin ve self-employed kişilerin dikkatini çeken bir durumdur.  Bu program kapsamında, Kanada’nın öncelik verdiği meslek grupları bulunsa da özellikle sanat ya da spor alanında faaliyet gösteren kişiler bu programda öncelikli durumdadır.

Tüm bunlar ile birlikte tarım sektöründe de kendini kanıtlamış self-employed kişiler Kanada’da bu programa uygunluk açısından son derece önemli adaylardır. Bu program belirli yetenek ve meslekleri olan kişilerin Kanada’da iş bulma, çalışma ve yerleşme konusunda izin alabilmesini sağlayabilmektedir.

Sanatçı ve sporcular bu programa başvurabilirken özellikle ressam, dansçı, müzisyen, yazar, tiyatro sanatçıları, oyuncular da programa başvurma seçeneğine sahiptirler. Belirli sanat ve spor dallarında deneyim ve uzmanlığı olan kişiler bu programa başvuru yapabilmektedirler.

Tarımsal faaliyetlerde bulunmuş ve tarım sektöründe uzmanlık sahibi bulunan kişiler bu programa başvuru yapabilirken; bu programın amacında önemli olan şey meslek ya da belirli alanlarda önemli başarılara sahip olmaktır. Bu başarıların yanında deneyim de çok önemli bir rol oynamaktadır.

Uluslararası düzeyde başarı durumları ve tanınmışlık durumlarını belgelendirmek, başvuru aşamasında önemli rol oynayabilmektedir. Yeterlilikleri ve deneyimleri kanıtlamak da self-employed kişiler programına başvuru sürecinde aranan şartların arasında yer almaktadır. Programa başvuru aşamasında Kanada’ya yerleşmede ekonomik katkı sağlayacaklarını kanıtlamaları gerekmektedir.

Bu şekilde ekonomik potansiyel oluşturan kişiler ve topluma fayda sağlayabilecek kişiler program kapsamında değerlendirilmeye alınmaktadır. Self-Employed kişiler programına kabul edilen adaylar da Kanada’ya yerleştikten sonra gelir elde etmeye başlarlar ve Kanada’da çalışma ve oturum izni almış olabilirler.

Self-employed olarak Kanada'ya göç etmek isteyenlerin, kültürel veya sportif alanda deneyimli olmaları gerekir.


Kültürel alanda self-employed olanlar arasında şunlar sayılabilir:

- Yazarlar

- Gazeteciler

- Yayıncılar

- Editörler

- Çevirmenler

- Senaristler

- Besteciler

- Müzisyenler

- Şarkıcılar

- Aktörler

- Yönetmenler

- Yapımcılar

- Koreograflar

- Dansçılar

- El sanatları üretenler

- Tasarımcılar

- Resim, heykel, fotoğraf gibi görsel sanatlarla uğraşanlar

Sportif alanda self-employed olanlar arasında ise şunlar sayılabilir:

- Sporcular

- Antrenörler

- Hakemler

- Spor yöneticileri

- Spor organizatörleri


kendi işi ile kanadaya göçmek

Self-Employed Programında Puanlama Sistemi Nedir?

Self-Employed programı göçmenlik programları arasında önemli bir yere sahipken bu programda puanlama sistemi değerlendirme aşamasında son derece önemli rol oynamaktadır. Kendi işlerini yürüten bireyler bu programa başvuru yaptığında değerlendirme aşamasında puanlama sistemi kullanılmaktadır.


Göçmenlik başvurularının kabulünde ve adayların değerlendirilmesinde puanlama sistemi kullanılırken bu puanlamaya bağlı olarak adayın başvurusu ret ya da kabul görebilir. Çeşitli faktör ve unsurları içeren puanlama sisteminde başvuru sahiplerinin deneyim, bilgi ve yetenekleri göz önüne alınmaktadır.


Bunlarla birlikte adayın sunduğu belge ve kanıtlar ile adayın öz geçmişi, eğitim düzeyi, ilgilendiği iş, dil yeteneği gibi durumlar da puanlama aşamasına girmektedir. Dil yeteneği puanlama sisteminde belirleyici bir unsurken, İngilizce ve Fransızca dil yeterliliği self-employed programı başvurularında puanlama sistemlerinde en fazla etkiyi eden unsur olarak bilinmektedir.


Puanlama sisteminde dil yeterliliğinin yanında deneyim ve bilgi de önemli faktör olarak görülürken özellikle yetenek ve deneyimi kanıtlamak son derece önemlidir. Bu kanıtlar çalışma geçmişleri ve referans mektuplarıyla sağlanabilmektedir. Puanlamada bu kriterler de önemlidir. Belirli bir eğitim seviyesine ulaşmış ve eğitim hayatında başarı sağlamış olmak da daha yüksek puan almayı sağlayabilir.


Genç adaylar genel olarak self-employed kişiler programında daha iyi ve daha yüksek puan alabilmektedirler. Yaşı ilerlemiş kişilerin puanlama sisteminde puan durumu daha dezavantajlı olabilmektedir. Kanada’ya bu program başvuru sırasında adaptasyon durumu da önemiyken, adayın davranış ve hareketleri de göz önünde bulundurulur.


Özellikle adayın yani başvuran kişinin kültürüne, toplumuna, ırkına göre de bir değerlendirme gerçekleştirilebilmektedir.  Başvuru sahiplerinin belirli kategorilerdeki durum ve performansına yönelik olarak verilen puanlar ile birlikte değerlendirmeler yapılır.


Değerlendirmelerde self-employed kişiler programı ile Kanada oturum izni alıp almayacağına ve adayın bu programa uygunluğuna karar verilmektedir.


Bu karar da puanlama sistemi üzerinden yapılmakta ve adaylar belirli puan eşiğini aşmış olmalıdır. Göçmenlik sürecinde kabul edilme şanslarını yüksek puanlar oluşturmaktadır. Self-employed kişiler programında puanlama sistemi hakkında bilgi için bizi ziyaret edebilirsiniz.kanada kalıcı oturum izni

Self-Employed Programı ile Kalıcı Oturum İzni Alabilmek İçin En Önemli Kriterler

Kanada’ya kalıcı olarak yerleşmek isteyen kişiler self-employed programına başvurabilmektedir. Bu programa uygun adaylar belirli kriterleri geçerek Kanada’da kalıcı olarak oturum izni hakkına sahip olabilmektedirler.


Yine de bu programa başvurmak ve kabul görmek yani oturum izni alabilmek için belirli kriterler mevcuttur. Bu kriterlerin başında mesleki deneyim ve uzmanlık durumu gelmektedir. Self-employed programında başvuru sahiplerinin belirli bir mesleki alanda deneyim ve uzmanlığa sahip olması gerekmektedir. Bu uzmanlık ve deneyimler kanıtlanmış olmalıdır.

Self-Employed programına başvuranlar genel olarak başvuru sürecinde bir çalışma ve iş planı sunmak zorundadır ve bu da en önemli kriterlerin arasında yer almaktadır. İşin topluma ve ekonomiye olan katkıları gibi unsurları içerecek olan bu iş planı nitelikli bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.


Ayrıca bu programda Kanada ekonomisine katkı sağlayabilmeyi kanıtlayabilmek de en önemli şartların başında gelmektedir. Topluma ve iş gücüne değer katma potansiyeli bulunan adaylar oturum izni alabilmek için belirli bir kriteri doldurmuş olmaktadırlar.

Self-Employed programı ile kalıcı oturum izni almak için en önemli kriterlerden bir diğeri de İngilizce ya da Fransızca bilmektir. Bu iki dili bilmek önemli avantaj getirirken, başvuru sürecinde önemli bir faktör olarak da görülmektedir. Bu konuda dil sınavlarını geçmek ve belirli dil standartlarını karşılamış olmak gerekmektedir.


Kalıcı Oturum Nedir?

Kalıcı oturum, Kanada'da sürekli olarak yaşama ve çalışma hakkı veren bir statüdür. Kalıcı oturum hakkı kazanan kişiler, Kanada vatandaşı olmadan Kanada'nın sunduğu birçok fırsattan yararlanabilirler.


Kalıcı oturum hakkı kazanan kişiler, şunları yapabilirler:

- Kanada'nın herhangi bir yerinde yaşayabilir, çalışabilir veya eğitim alabilirler.

- Kanada'nın sağlık sistemi ve sosyal güvenlik sisteminden faydalanabilirler.

- Kanada vatandaşı olma hakkına sahip olurlar.

- Kanada dışında seyahat edebilirler.


Kalıcı oturum hakkı kazanan kişilerin, şunları yapmaları gerekir:

- Vergi yükümlülüklerini yerine getirmek

- Kanada yasalarına uymak

- Kalıcı oturum statülerini korumak

Kalıcı Oturum İçin Ne Gerekir?

Kalıcı oturuma self-employed olarak başvurmak isteyenlerin, şu şartları sağlamaları gerekir:


- Kültürel veya sportif alanda Kanada'ya önemli bir katkı sağlayabilecek olmak

- Eğitim, yaş, dil yeteneği, uyum yeteneği gibi seçim kriterlerine göre en az 35 puan almak

- Sağlık ve güvenlik kontrollerinden geçmek

- Kültürel veya sportif alanda en az iki yıl boyunca self-employed olarak çalışmış olmak veya bu alanlarda dünya çapında katılım göstermiş olmak

- Kanada'ya yerleştikten sonra kendilerini ve ailelerini geçindirebilecek mali kaynaklara sahip olmak


Derinlemesine Uzmanlık ve Bilgi Deneyimi

Ekibimiz Kanada'nın göçmenlik yasaları ve düzenlemeleri üzerine geniş ve ayrıntılı bilgiye sahiptir. Bu, size en güncel ve doğru yönlendirmeyi sunarız.

Etik ve Profesyonel Danışmanlık

Açık ve Net Fiyatlandırma

Kişiye Özel Esnek Yaklaşımlar

Üstün Müşteri Memnuniyeti

Göçmenlik Danışmanlığı Hizmetleri İçin İletişime Geçin

Eğitim Danışmanlığı İçin Bilgi Alın

Detaylı Bilgi İçin Kaynaklarımızı İnceleyin

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin


465 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page