top of page

Kanada'nın Yeni Uluslararası Öğrenci Politikası: Eğitim İzni Kotası, ‘PGWP’, ‘Provincial Attestation’ ve Açık Çalışma İzni Değişiklikleri

Güncelleme tarihi: 3 Mar

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi çeşitli uluslararası raporlar ve sıralamalar, Kanada'yı eğitim performansı açısından genellikle ülkelerin en üst sıralarına yerleştirmektedir. Eğitim için en iyi destinasyonlardan biri olan Kanada, yakın zamanda uluslararası öğrenci kabulü için önemli bir politika değişikliğine gitti.


Göçmenlik Bakanı Marc Miller, 22 Ocak 2024 tarihinde, ülkenin barınma ve sağlık sistemleri üzerindeki artan baskıları ele almayı amaçlayan bir hamle olarak, girişine izin verilen yabancı öğrenci sayısına iki yıllık bir üst sınır getirildiğini duyurdu. Bu karar, son on yılda artan uluslararası öğrenci kabulü eğiliminde kayda değer bir değişikliğe işaret ediyor.


Kanada Göçmenlik Bakanı Marc Miller 3 Önlem Duyurdu:

1) Uluslararası öğrencilere verilen çalışma izinlerinin sayısına bir üst sınır getirilecek.


2) 1 Eylül 2024 itibariyle, kamu-özel kurum modelleri tarafından sunulan programlara kayıtlı öğrenciler artık PGWP için uygun olmayacak.


3) Uluslararası öğrencilerin eşlerine verilen açık çalışma izinleri, lisans ve kolej öğrencileri için artık geçerli olmayacak.


marc miller, Kanada göçmenlik, mülteci ve vatandaşlık bakanı

Uluslararası Öğrencilere Eğitim İzni Sınırlaması

Yeni getirilen üst sınır, 2024 ve 2025 yılları için lisans eğitim izinlerinin sayısını yaklaşık 360.000 ile sınırlayacak ve bu da önceki sayılara göre %35'lik bir azalmayı temsil ediyor. Bu önlem, son on yılda 214.000'den 800.000'in üzerine çıkan uluslararası öğrenci sayısındaki hızlı artışa bir yanıt olarak görülüyor.


Bu izinler, eyaletlere ve bölgelere kendi nüfus büyüklüklerine ve mevcut öğrenci alımına göre paylaştırılacak. Bu merkezi olmayan yaklaşım ile uluslararası öğrenci kabullerinin bölgelere özgü bir şekilde yönetilmesi planlanıyor.


Bu öğrenim izni limitinin özellikle diploma ve lisans programlarına yönelik yeni kabulleri hedeflediğini belirtmek gerekiyor. Eğitim izinlerini yenilemek isteyen mevcut uluslararası öğrenciler bu kısıtlamaya tabi değil.

Kanada'da Eğitimde Bütünlük ve Verimli Bir Sistem Hedefleniyor


Bakan Miller tarafından belirtildiği üzere, bu tedbirlerin amacının Kanada'nın eğitim sisteminin bütünlüğünü korumak ve sistemin tıkanmamasını sağlamak olduğu söyleniyor. Hükümetin odak noktası, hem yerli hem de uluslararası öğrenciler için yüksek bir eğitim standardının sürdürülmesi.


IRCC'nin duyurusundan bir gün sonra Başbakan Justin Trudeau da uluslararası öğrenci sistemindeki sorunlara değinerek bunun öğrencilerin ve tüm ülkenin iyiliği için olduğunu belirtti.


Kanada'da Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni (PGWP) Değişiklikleri

Eylül 2024'ten itibaren, Ontario'da yaygın bir model olan kamu-özel sektör ortaklıklarına bağlı kolejlerden mezun olanlar artık Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni (PGWP) alamayacak. Bu kararın, yüksek öğrenim ücretleri ve yetersiz kaynaklar gibi sorunların gündeme geldiği bu kurumların bazılarında uluslararası öğrencilerin istismar edilmesine ilişkin endişelerden kaynaklandığı belirtiliyor.


En çok sorulanlardan olan PGWP, yani Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni konusunda, standart bir devlet kolejinden mezun olan öğrenciler için herhangi bir değişiklik yok. Fakat, artık 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren, PPP (Kamu-Özel Sektör İş Birliği) olarak adlandırılan okul programlarından mezun olan öğrencilere sonrasında çalışma izni verilmeyecek.


Bakan Miller, bu değişikliklerin uluslararası öğrencilerin kendilerine vaat edilen eğitim kalitesini almalarını sağlamak üzere tasarlandığını ve cezalandırma amacı taşımadığını ifade etti.


Kanada'da Public-Private Partnership, PPP Nedir?

PPP, doğrudan Türkçe karşılığı olarak kamu-özel sektör iş birliği anlamına gelmektedir. Bu tür iş birlikleri genellikle belirli projelerde veya hizmetlerde kamu ve özel sektörün ortak çalışmasını ifade eder.


Kanada'da PGWP Kararının Sebebi

Bu adımın atılmasının sebebi olarak, öğrenci sayısının çok artması ve bu okulların yeterli kaynaklara sahip olmadıkları düşünülüyor. Bu durum, eğitim standartlarını koruyabilmek adına önemli bir değişiklik.Bu tarz kurumlarda okuyan öğrenciler bizi bulabilir ve stratejilerini gözden geçirerek beraber aksiyon alabiliriz.


Tek iyi haber, üniversite sonrası 1 yıllık eğitimler de (Master’s ve Kolej Post-Grad Sertifikaları dahil) artık 3 yıllık çalışma izni kazandırabilecek. Bu çok büyük bir haber, çünkü eskiden sadece en az 2 yıl süren programları tamamlayan öğrenciler 3 yıl çalışma izninden yararlanabiliyordu.Kanada'da Uluslararası Öğrencilerin Eşleri için Açık Çalışma İzinlerindeki Değişiklikler

Kanada'da uluslararası öğrencilerin eşlerine verilen açık çalışma izinlerine ilişkin özel düzenlemeler bulunuyor.


Kanada'da Önceki Düzenlemeler (Yeni Politika Duyurusundan Önce)

- Uygun Kanada kurumlarında tam zamanlı eğitim gören uluslararası öğrencilerin eşleri genellikle açık çalışma iznine başvurabiliyordu.


- Bu açık çalışma izinleri, eşlerin veya partnerlerin bir iş teklifi veya İşgücü Piyasası Etki Değerlendirmesine (LMIA) ihtiyaç duymadan Kanada'da herhangi bir işveren için çalışmasına izin veriyordu. Bu çalışma izinlerinin süresi genellikle uluslararası öğrencinin eğitim izniyle uyumluydu.


Kanada'da Yeni Politika Değişiklikleri (2024 itibariyle)

- Yeni tedbirlere göre, uluslararası öğrencilerin eşlerine verilen açık çalışma izinleri, lisans ve üniversite programlarındaki öğrencilere eşlik edenler için artık geçerli olmayacak.


- Bu politika düzenlemesinin, uluslararası öğrencilerin ve ailelerinin Kanada işgücü piyasasına ve toplumuna entegrasyonunu iyileştirmeyi amaçladığı söyleniyor.


- En çok etkilenen grup 30 yaş ve üzeri, esli/çocuklu, asıl amacı eğitim değil de göçmenlik olanlar.

Kanada'da Eyalet Onay Mektubu (Provincial Attestation Letter) Gerekliliği

Bir diğer önemli değişiklik de öğrenim izni için başvuran uluslararası öğrenciler için tasdik mektubu zorunluluğunun getirilmesi olmuştur. Eyaletler tarafından verilen bu yazı, öğrencinin kabul edildiğine ve kurumun eğitim standartlarına uyduğuna dair bir teyit niteliği taşıyor.


Kanada'da Öğrenci İzni Almak Artık Daha mı Zor?

Aslında durum tam olarak böyle değil. Öğrenci vize başvurusu sırasında artık ek bir belge, yani ‘Provincial Attestation’ (Eyalet Onayı) talep edilecek. Bu, gidilecek okulun bulunduğu eyaletten alınan ön bir izin olarak düşünülebilir.


Kanada'da Yeni Öğrenci Politikalardan Kimler Etkilenmiyor?

İlkokul, lise, master, PhD ve kolejlerde verilen Post-Grad programları bu değişiklikten etkilenmiyor. Ayrıca, Kanada içinden öğrenci izni uzatma başvurusu yapanlar da bu kısıtlamadan muaf.Kanada'da Yeni Öğrenci Politikalardan Kimler Etkileniyor?

Lisans ve diploma/sertifika kolej eğitimi almak isteyen öğrenciler bu yaptırımdan etkileniyor.


Eyaletlerin görevlerinden biri, okullar arasındaki yabancı öğrenci dağılımını düzenlemek. Eyaletler, bu ön izni verirken, okullar arasındaki yabancı öğrenci dağılımını göz önünde bulunduracak. Bu durum, öğrencilerin bu belgeyi alıp alamamalarında ek bir faktör olarak önem taşıyacak.


Eski sistemde, federal düzeyde öğrenci izinleri değerlendiriliyordu ve yoğunluk nedeniyle bekleme süreleri altı ayı bulabiliyordu. Şimdi ise, eyaletlerin ön onayı hızlı bir şekilde vermesi halinde, öğrenci izni başvuru değerlendirme sürelerinde kısalma olabileceği düşünülüyor.


Önümüzdeki aylarda, eyaletler ‘attestation’ yazılarının nasıl alınacağını kendi özelinde açıklayacaklar. Şimdilik, Bakan Miller 31 Mart’a kadar eyaletlerin bir sistem oturtmaları gerektiğini belirtti. Ancak, bu durum önümüzdeki iki ay için bir belirsizlik yaratıyor. Umarız bu tarih öncesinde sistem netleştirilir.Şu anda, bu kapsam içinde kalan gruplar öğrenci izni başvurularını yapamıyor; bu süreç durdurulmuş durumda.


Öğrenci Politikalarında Belirsiz Kalan Noktalar ve Gri Alanlar

1)    Graduate Studies Tanımı: Bakanın açıklamasında genellikle "graduate studies" ifadesi kullanılıyor, ancak daha sonra kolejlerin bu kategoride kabul edilmediği belirtiliyor. Kolejlerde de graduate studies eğitimi verildiği için bu terimin net tanımını merakla bekliyoruz.


2)    Öğrenci İzni İçin Ek Belge Prosedürü: Öğrenci izni için eyalet bazında hazırlanması istenen ek belgenin başvuru prosedürünün netleştirilmesi gerekiyor. Mevcut belirsizlik, öğrenci iznine başvuramayan pek çok öğrenciyi etkileyecek.


Kanada'da Yeni Politikada Uluslararası Öğrencilere Öneriler

1)    PPP'lerle İletişim: İlk olarak, PPP'lerden (Kamu-Özel Sektör İş Birliği) bize ulaşmalarını öneririz ki, kalıcı oturma iznine giden süreçlerini yeniden planlayalım.


2)    Öğrenci İzni Başvuruları Öncesi Danışmanlık: Öğrenci izni başvurularınızı tamamlamadan önce bizimle iletişime geçmeniz faydalı olacaktır. Durumu birlikte değerlendirebiliriz. Üniversite veya kolej öğrenci adayları şu anda öğrenci izni başvurularını bekletmelidir.


3)    Finansal Yeterlilik Rakamlarına Dikkat: Yakın zamanda güncellenen finansal yeterlilik rakamlarını göz önünde bulundurun. Artık öğrencilerin eğitim, seyahat, vize gibi masrafların yanı sıra en az 20,635 CAD yıllık yaşam giderini bütçelemeleri gerekiyor.


4)    Diğer Göçmenlik Programları: Geçmişte olduğu gibi, Express Entry, Eyalet Programları ve diğer federal programlar devam etmektedir. Uluslararası öğrencilik dahil, PR (kalıcı oturma) yoluna giden tüm seçenekleri değerlendirebiliriz.


Derinlemesine Uzmanlık ve Bilgi Deneyimi

Ekibimiz Kanada'nın göçmenlik yasaları ve düzenlemeleri üzerine geniş ve ayrıntılı bilgiye sahiptir. Bu, size en güncel ve doğru yönlendirmeyi sunarız.

Etik ve Profesyonel Danışmanlık

Açık ve Net Fiyatlandırma

Kişiye Özel Esnek Yaklaşımlar

Üstün Müşteri Memnuniyeti

Göçmenlik Danışmanlığı Hizmetleri İçin İletişime Geçin

Eğitim Danışmanlığı İçin Bilgi Alın

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Edin


723 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page